İnsan Kaynakları


Grubumuz, bireyin istihdamını esas alır. Tüm personeline yetişme ve gelişmeleri için eğitim olanakları ile adil ve eşit imkanlar sağlar, yenilikçiliği teşvik eder. Açıklık prensibine uygun haberleşme usul ve kaynaklarını geliştirerek, personeli ile her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasını sağlar.